Fórum rodinné politiky

31. 8. - 1. 9. 2017, Plzeň

Fórum rodinné politiky

První ročník akce Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímž cílem je podpořit veřejnou debatu o směřování rodinné politiky v Česku.

Během dvou dnů se ve více jak dvaceti paralelních workshopech vystřídá téměř 120 předních českých i zahraničních odborníků a politiků. Přijďte s nimi diskutovat o tom, jak stát podporuje rodiny dnes a jak by jim mohl pomáhat v budoucnu!


Velmi nás těší vysoký zájem o akci. Registrace jsou již uzavřené.


Kongresové centrum

Parkhotel Plzeň

Akce pro zhruba 300 účastníků proběhne v kongresovém centru Parkhotelu Plzeň.


Informace o hotelu

31. 8. - 1. 9. 2017

čtvrtek: 09:00 - 20:30
pátek: 09:00 - 13:30

Parkhotel Plzeň

U Borského parku 31, Plzeň
www.parkhotel.eu

300 posluchačů

Děkujeme za váš zájem! Registrace jsou již uzavřené.

Občerstvení a raut

Pro registrované bude během programu zajištěno občerstvení.

VYSTUPUJÍCÍ


POZVÁNÍ PŘIJALA ŘADA ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH ODBORNÍKŮ A TAKÉ POLITIKŮ
...

Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních věcí ČR

...

Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních věcí ČR

Ministryně práce a sociálních věcí ČR, zastupitelka MČ Praha 2, místopředsedkyně strany (ČSSD). V letech 1997 – 2004 působila jako ředitelka pro styk s veřejností v Gender Studies, o.p.s., v letech 2004–2006 vedla obor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 2009 a 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na MŠMT. Do ČSSD vstoupila v roce 1997. Dlouhodobě se věnuje otázce rovných příležitostí mužů a žen a rodinné politice. V lednu 2014 byla jmenována ministryní práce a sociálních věcí ČR.

...

Josef Středula

předseda ČMKOS

...

Josef Středula

předseda ČMKOS

Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po škole pracoval ve Vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati. Po listopadu 89 se podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory. V letech 1990 až 1993 byl místopředsedou základní organizace Odborového svazu KOVO Vítkovice - závod 2 (dnes Vítkovice Steel). Následně pak v letech 1993 až 2005 působil jako místopředseda celorepublikového Odborového svazu KOVO. V červnu 2005 byl na sjezdu Odborového svazu KOVO zvolen předsedou celé organizace. Dne 25. dubna 2014 byl na VI. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze zvolen jejím předsedou.

...

Michaela Šojdrová

europoslankyně

...

Michaela Šojdrová

europoslankyně

Michaela Šojdrová je česká politička, v období 1996–2010 poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, od roku 2009 první místopředsedkyně KDU-ČSL. Po parlamentních volbách 2010 se stala úřadující předsedkyní strany. Od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu. Je hlavní expertkou strany v oblasti vědy, vzdělávání a výzkumu. Vystudovala Zahradnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, obor sadovnictví a krajinářství. Po ukončení studia pracovala jako projektantka zahradní architektury nebo externí učitelka francouzštiny.

...

Vladimír Špidla

bývalý premiér ČR

...

Vladimír Špidla

bývalý premiér ČR

Bývalý premiér ČR, místopředseda vlády ČR, evropský komisař, ministr práce a sociálních věcí a poslanec (ČSSD). Po vystudování historie a prehistorie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy prošel řadou profesí. V období let 1976–1989 postupně pracoval např. jako pracovník památkové péče, archeolog, dělník na pile či jako kulisák v Národním divadle. Na přelomu let 1989–1990 stál u zrodu Občanského fóra a následně i u "znovuoživení" sociální demokracie v Jižních Čechách. Roku 2001 byl zvolen předsedou ČSSD.

...

Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

...

Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

Ivana Stráská je česká politička, od roku 2017 třetí hejtmanka Jihočeského kraje a první žena v této funkci. V letech 1998 až 2006 byla starostkou Milevska. Vystudovala obor český jazyk-dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. V letech 2012 – 2013 působila jako stínová ministryně práce a sociálních věcí ČSSD. Do roku 1998 působila jako učitelka a pak zástupkyně ředitele II. Základní školy v Milevsku.

...

Jiří Šesták

místopředseda Senátu PČR

...

Jiří Šesták

místopředseda Senátu PČR

Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Od 1. ledna 2004 do 31. října 2014 byl ředitelem Jihočeského divadla. Externě přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na katedře produkce DAMU v Praze. V komunálních volbách v roce 2014 obhájil za hnutí Občané pro Budějovice post zastupitele Českých Budějovic. Po volbách do Senátu PČR v roce 2016 se stal místopředsedou Senátu PČR.

...

Rostya Gordon Smith

podnikatelka a spisovatelka

...

Rostya Gordon Smith

podnikatelka a spisovatelka

Rostya Gordon Smith působí přes dvacet let v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů, v roce 2006 byla zvolena mezi 20 nejvlivnějších žen v České republice. Je zakladatelkou konzultační společnost People Impact s.r.o. a celonárodní soutěže pro nejlepší projekt v HR – „HREA“, HR Excellence Award. Rostya je častá mluvčí na mezinárodních konferencích, přednáškách a seminářích. Její nejnovější projekt MINERVA 21 oslovuje české ženy s heslem „Čeříme vodu“.

...

Aleš Chmelař

státní tajemník pro EU

...

Aleš Chmelař

státní tajemník pro EU

Vystudoval pařížské Sciences Po (2007-2010) a London School of Economics (2010-2011). Před nástupem na Úřad vlády pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů v Centru pro studium evropský politik (CEPS. Od roku 2014 působil jako hlavní evropský analytik Úřadu vlády České republiky a ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU. V červnu 2017 se stal státním tajemníkem pro evropské záležitosti.

...

Markéta Pekarová Adamová

poslankyně PČR a místopřesedkyně TOP09

...

Markéta Pekarová Adamová

poslankyně PČR a místopřesedkyně TOP09

V letech 2004 až 2008 pracovala pro společnost T-mobile Czech republic v obchodním oddělení, poté působila dva roky v personální a vzdělávací agentuře, v níž se věnovala přípravě vzdělávacích kurzů pro firemní klientelu. Vystudovala bakalářský obor andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté na Českém vysokém učení technickém inženýrský obor Ekonomie a management v průmyslu. V roce 2009 vstoupila do nově vzniklé TOP 09, kde je od roku 2015 místopředsedkyní. V roce 2013 se stala poslankyní Poslanecké sněmovny PČR. Od roku 2010 je také zastupitelkou Městské části Praha 8, kde mezi lety 2010 - 2014 působila jako uvolněná radní pro sociální oblast.

...

Daniel Prokop

sociolog

...

Daniel Prokop

sociolog

Vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 je vedoucím sociálního a politického výzkumu ve výzkumné agentuře MEDIAN, s.r.o. Společnost MEDIAN je přední výzkumná agentura s dlouholetou tradicí v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění. Jejich cílem je přispívat k poznání české společnosti a jejích proměn i problémů, se kterými se potýkají české domácnosti. Realizují rozsáhlá sociologická šetření, bleskové výzkumy i analýzy dat.

...

Michaela Chaloupková

členka představenstva ČEZ

...

Michaela Chaloupková

členka představenstva ČEZ

Vystudovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a absolvovala Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Od roku 2003 působí ve společnosti ČEZ, a.s., v představenstvu společnosti pak od 2011. Od ledna 2007 byla ředitelkou sekce Integrovaný nákup, od ledna 2012 je ředitelkou divize nákup (od 1. 1. 2014 divize správa). Od počátku roku 2014 spadá pod divizi správa také útvar personalistika.

...

Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí

...

Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí

Ministr zahraničních věcí ČR, poslanec PČR, místopředseda strany (ČSSD). Po dokončení studia filozofie na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně pracoval jako dramaturg literárně dramatického vysílání ostravského studia České televize. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě. V lednu 1990 byl za OF kooptován do Federálního shromáždění. Ve stejném roce byl zvolen zastupitelem města Ostravy. V období let 2002–2006 byl předsedou Poslanecké sněmovny. V lednu 2014 byl jmenován ministrem zahraničních věcí ČR.

...

Martin Potůček

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie, UK

...

Martin Potůček

vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie, UK

Současný český vysokoškolský pedagog, analytik veřejné politiky, prognostik a publicista. Je vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky v České republice a dalších postkomunistických zemí se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a neziskového sektoru, na problémy reformy veřejné správy, na procesy evropské integrace a na zpracování vizí a strategií pro český stát.

...

Marie Čermáková

předsedkyně Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV

...

Marie Čermáková

předsedkyně Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV

V roce 1990 založila a rozvíjí v českém akademickém prostředí nový vědní obor – genderová studia se zaměřením na sociologii. Dlouhodobě se zabývá výzkumem sociálních, genderových a kulturních nerovností, postavením žen v české společnosti, sociální politikou ve vazbě na rodinu, problematikou ženského potenciálu na trhu práce a politikami rovných příležitostí mužů a žen. V letech 2005–2011 byla hlavní odpovědnou řešitelkou Výzkumného záměru Sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

...

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje, senátor PČR

...

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje, senátor PČR

Senátor PČR, hejtman Zlínského kraje, bývalý starosta města Vsetína (KDU-ČSL), bývalý místopředseda vlády a předseda strany. Po dokončení Střední průmyslové školy strojní pracoval jako automechanik ve Zlíně. V letech 1982–1997 byl zaměstnán jako bezpečnostní technik, resp. vedoucí bezpečnosti vsetínské Zbrojovky. V roce 1994 vstoupil jako nově zvolený zastupitel a místostarosta Vsetína do komunální politiky. V roce 2006 úspěšně prošel senátními volbami a následně byl zvolen předsedou KDU-ČSL. Od roku 2016 je hejtmanem ve Zlínském kraji.

...

Irena Moozová

ředitelka, DG JUST, Evropská komise

...

Irena Moozová

ředitelka, DG JUST, Evropská komise

Pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době jako vedoucí oddělení koordinuje činnost zastoupení Evropské komise ve všech členských státech EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v různých manažerských funkcích. Byla také zástupkyní velvyslance ČR v Madridu, zástupkyní velvyslance ČR při OBSE ve Vídni a stálou představitelkou České republiky při UNESCO v Paříži (2004 – 2006).

...

Vít Kaňkovský

poslanec PČR

...

Vít Kaňkovský

poslanec PČR

Vít Kaňkovský je lékař a politik, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, místopředseda Výboru pro sociální politiku PS PČR a Výboru pro zdravotnictví PS PČR, od roku 2012 zastupitel Kraje Vysočina, dlouholetý zastupitel města Třešť. Od 90. let 20. století pracuje jako lékař - nejdříve jako sekundární lékař v Nemocnici Milosrdných bratří, později na ortopedickém oddělení Nemocnice Jihlava. Od roku 2000 působí v Nemocnici Havlíčkův Brod, kde v letech 2006 až 2011 zastával post krizového manažera a následně ředitele. Od roku 2012 pak v tomto zařízení zastává pozici primáře oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace, pracuje jako ortoped a ve své kompetenci má také vyřizování stížností a agendu soudních sporů.

...

Kateřina Valachová

bývalá ministryně školství a právnička

...

Kateřina Valachová

bývalá ministryně školství a právnička

Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u Veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí Analytického oddělení, posléze vedla Právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na Masarykově univerzitě v Brně. Do roku 2014 působila jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 byla náměstkyní ministra Jiřího Dienstbiera a ředitelkou Sekce Legislativní rady vlády, od června 2015 do června 2017 byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

... a mnoho dalších

Program

více jak 20 workshopů a téměř 120 vystupujících

Ze všech vystoupení bude na těchto stránkách ke shlédnutí audiovizuální záznam.

Během celého programu bude zajištěno tlumočení do angličtiny.Kompletní program ke stažení (PDF)

Parkhotel Plzeň

U Borského parku 31, Plzeň
www.parkhotel-czech.eu